Diweddariad ynghylch COVID

Diweddarwyd ddiwethaf 6 Ebrill 2022 Rydym ar agor ar gyfer ymweliadau a chyrsiau. Archwiliwch y dolenni isod i weld beth yr ydym ni yn ei wneud a beth y gallwch…
Read More

Cyhoeddi ein Hadolygiad Blynyddol 2020-21

Mae ein Hadolygiad Blynyddol diweddaraf sy’n ymdrin â’r flwyddyn Ebrill 2020 – Mawrth 2021 ar gael yn awr i’w ddarllen. Mae’r Adroddiad yn rhoi manylion ein llwyddiannau a’n dylanwad dros…
Read More

Cyhoeddiad am Festival UK* 2022

Roedd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn aelod o’r tîm creadigol ar gyfer cyfnod ymchwilio a datblygu cychwynnol cais llwyddiannus Collective Cymru i fod yn rhan o Festival UK* 2022.
Read More