Adeiladu Pontydd

Adeiladu Pontydd

Home » Ymweliadau Ysgolion » Adeiladu Gwyrdd » Adeiladu Pontydd

Mae gweithdai adeiladu pontydd CyDA yn ffordd hwylus iawn o gyflwyno timoedd o ddisgyblion i’r grymoedd adeiladol y mae’n rhaid i bob cynllun adeiladu eu hystyried a’r effaith a gaiff hynny o ran dewis a defnyddio deunyddiau adeiladu.

Mae’r gweithgaredd hwn yn sylfaen ar gyfer ystyried priodweddau eraill deunyddiau adeiladu gan gynnwys rhychwant oes a chynaladwyedd.

Braslun o’r Gweithdy

Cyflwynir y disgyblion i’r grymoedd allweddol y cynllunnir pontydd ac adeiladau i’w gwrthsefyll, cryfderau a gwendidau gwahanol ddeunyddiau, effaith proffil adran ac egwyddor triongliant. Gan weithio mewn grwpiau, maent yn cynllunio, adeiladu a phrofi pont fodel hyd at ddinistriad. Fe’u hadeiladir gan ddefnyddio gwellt celf a gwn glud tymheredd isel a chaiff y cynlluniau terfynol eu cymharu yn ôl cymhareb y llwyth torri i bwysau’r bont.

Gwybodaeth allweddol

  • Parhau am 120 munud
  • Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-4
  • Canolbwyntio ar bynciau STEM
  • Cwmpasu’r prif rymoedd y dyluniwyd adeiladau i’w gwrthsefyll, dewis deunyddiau ac effaith siâp ac adeiledd
  • £120 y sesiwn (hyd at 20 disgybl)

Gweithgareddau Cyfoethogi

Mae’r gweithdy hwn yn gweithio’n dda ar y cyd â thaith o gwmpas safle CyDA sy’n ystyried y defnydd o ddeunyddiau adeiladu ar y safle.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ddarganfod mwy.