Gweithdy Adeiladu Cynaliadwy

Gweithdy Adeiladu Cynaliadwy

Home » Ymweliadau Ysgolion » Adeiladu Gwyrdd » Gweithdy Adeiladu Cynaliadwy

Mae cynhyrchu concrit yn gyfrifol am oddeutu 6% o allyriadau CO2 y byd.

Mae’r gweithdy hwn yn ymchwilio i opsiynau carbon isel y gellir eu defnyddio yn lle concrit a deunyddiau adeiladu cyffredin eraill. Mae’n gwneud defnydd llawn o gasgliad unigryw CyDA o adeiladau cynaliadwy ac mae hefyd yn cwmpasu nodweddion y deunyddiau sylfaenol sydd eu hangen wrth gynllunio adeiladau.

Gwybodaeth allweddol

 • Parhau am 90 munud
 • Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 – 4, lefel A gyda gweithgareddau cyfoethogi
 • Canolbwyntio ar bynciau STEM
 • Mae’r gweithdy’n cynnwys mynediad i safle allanol CyDA ac mae esgidiau a dillad awyr agored sy’n addas ar gyfer gwaith ymarferol yn hanfodol.
 • Gellir ymestyn y gweithgaredd drwy ei gysylltu â gweithdai adeiladu eraill megis adeiladu byrnau gwellt a phontydd.

Braslun o’r gweithdy

Beth sy’n digwydd?

Bydd y gweithdy’n cychwyn gyda thaith dywysedig o amgylch yr adeiladau cynaliadwy ar y safle. Anogir disgyblion i feddwl am nodweddion y gwahanol ddeunyddiau sydd eu hangen wrth adeiladu Yna fe’i cyflwynir i ddeunyddiau amgen gydag ôl troed carbon isel y gellir eu defnyddio yn lle’r rhai a ddefnyddir amlaf heddiw, ynghyd â chysyniadau ynni ymgorfforedig ac etifeddiaeth.

Caiff y disgyblion drafod a didoli amryw o ddeunyddiau ynni ymgorfforedig isel. Wedyn cynhelir gweithgaredd ymarferol yn defnyddio pridd wedi ei gywasgu. Mae gan Theatr Sheppard ar safle CyDA y waliau pridd cywasgedig uchaf ym Mhrydain, wedi eu gwneud allan o 320 tunnell fetrig o bridd wedi ei raddio!

Lleoliad

Cynhelir y gweithdy hwn ar brif safle CyDA.

Sgiliau a Chysylltiadau Cwricwlwm

Bydd y gweithdy Adeiladu Cynaliadwy yn galluogi disgyblion i:

 • Ennill dealltwriaeth am ffactorau sy’n effeithio’r dewis o ddeunyddiau wrth gynllunio adeiladau.
 • Dod yn gyfarwydd â chysyniad ‘ynni ymgorfforedig’ a’r materion etifeddiaeth sy’n codi ar ddiwedd oes adeilad.
 • Ennill profiad ymarferol o wneud adeileddau allan o bridd sydd wedi ei raddio a’i gywasgu.

Gweithgareddau Cyfoethogi:

Gellir ymestyn y gweithdy hwn drwy ei gysylltu â gweithgareddau adeiladu eraill.

Adeiladu â Byrnau Gwellt

 • Addas ar gyfer lefel A.
 • Parhau am 90 munud (hyd at 10 disgybl) – £240
 • Parhau am hanner diwrnod (hyd at 10 disgybl) – £400

Adeiladu gyda Phridd

 • Addas ar gyfer lefel A.
 • Gellir ei gyflwyno fel sesiwn rhagarweiniol (2 awr) neu weithdy hirach.
 • Bydd disgyblion yn helpu i adeiladu ffurf ac yn cydweithio gyda’i gilydd i adeiladu wal o bridd wedi ei gywasgu gan ddefnyddio technegau traddodiadol.
 • Sesiwn rhagarweiniol £140 (hyd at 15 disgybl).
 • Gweithdy hanner diwrnod £280 (hyd at 15 disgybl).

Adeiladu Pontydd

 • Gellir ei addasu ar gyfer amryw o grwpiau oed o Gyfnod Allweddol 2 – 4 i lefel A.
 • Parhau am 90 munud.
 • £60 y sesiwn (hyd at 20 disgybl) ar gyfer gweithgaredd pont top bwrdd.
 • £240 y sesiwn (hyd at 12 disgybl) ar gyfer pontydd pren ar raddfa fawr (hanner diwrnod).
 • Profir pob cynllun pont hyd at ddinistriad.
 • Gweithgaredd ardderchog ar gyfer meithrin gwaith tîm.

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â ni i archebu lle neu i ddysgu mwy.