Ynni Adnewyddadwy

Home » Ymweliadau Ysgolion » Ynni Adnewyddadwy

Gydag enghreifftiau di-ri o arddangosfeydd ynni adnewyddadwy gweithiol, digon o lefydd dosbarth a chyfoeth o diwtoriaid arbenigol, mae CyDA yn gymwys i ymdrin â’r maes hwn.

Ymchwilio i ynni adnewyddadwy, deall yr egwyddorion a darganfod pam ei fod yn bwysig. Ymchwilio i wahanol systemau generadu a sut i storio ynni. Edrych ar enghreifftiau cynnar o dyrbinau gwynt a dysgu mewn modd ymarferol am gynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy.

Dewch i brofi ein gweithdai a’n gweithgareddau pŵer gwynt neu ein taith dywysedig arbenigol am ynni adnewyddadwy.

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â ni i archebu lle neu i ddysgu mwy.