Tocyn Rhodd Profiad

Archebwch brofiad ymwelydd, cwrs byr mwy manwl, diwrnod allan, taith, neu hyd yn oed arhosiad dros nos yn CyDA gyda Thocyn Rhodd Profiad.

Home » Tocyn Rhodd Profiad

Rhowch y rhodd o ddysgu ym mhrif ganolfan eco’r DU.

Gyda 2021 yn debygol o fod yn flwyddyn o ansicrwydd a llawer ohonom yn awyddus i fwynhau diwrnod allan diogel, tocyn rhodd profiad newydd CyDA yw’r ateb perffaith. Mae’r diwrnodau hyn wedi’u trefnu’n ofalus ar gyfer sicrhau pellter cymdeithasol lle bo angen. Mae’r tocynnau rhodd yn ddilys am ddwy flynedd, felly agalloch eu rhoi gyda hyder.

Dewiswch o amrywiaeth o brofiadau newydd a chyrsiau, neu defnyddiwch eich tocyn rhodd ar gyfer diwrnod allan gyda’r teulu.

Bydd yr elw yn mynd i helpu CyDA i barhau â’i waith o hysbysu, ysbrydoli a galluogi pob un ohonom i weithredu’n gadarnhaol ar yr argyfwng hinsawdd.

Beth fedra i archebu gyda thocyn rhodd profiad?

Gellir defnyddio Tocynnau Profiad Eco ar gyfer amrywiaeth o bethau yn CyDA. Mae’r rhain yn cynnwys unrhyw beth ar y rhestr eco brofiadau, cyrsiau byr (ar yr amod mai CyDA yw’r darparwr), mynediad i ganolfan ymwelwyr CyDA neu ar gyfer archebu taith.

Bydd dyddiadau profiadau ymwelwyr 2022 ar gael yn fuan!

visitors on a CAT tour

Profiadau Newydd

Dewiswch o amrywiaeth o brofiadau ymwelwyr.
BETH SYDD YMLAEN
timber frame building

Cwrs Byr

Cynigir amrywiaeth eang o gyrsiau dydd a chyrsiau preswyl byr.
Cymerwch olwg

Mynediad a theithiau

Archebwch ddiwrnod allan i’r teulu neu ymunwch â thaith.
Dysgu mwy

Rhoi tocyn yn rhodd

  • Ar ôl i chi brynu tocyn byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau eich pryniant.
  • Mae tocynnau rhodd yn cael eu e-bostio’n awtomatig i’r sawl yr ydych yn eu rhoi iddynt.  Gallwch ddewis i’r tocyn gael ei e-bostio ar unwaith neu ar ddiwrnod penodol.
  • Mae ein holl docynnau rhodd yn ddilys am un flwyddyn ar ôl y dyddiad derbyn. Os ceir cyfnodau hir dan glo yn ystod y flwyddyn, gellir estyn cyfnod y tocynnau.
  • Dim ond ar gyrsiau byr a drefnir yn uniongyrchol gan CyDA y gellir defnyddio tocynnau rhodd. Mae rhai cyrsiau’n cael ei rheoli’n allanol ac ni ellir defnyddio tocynnau rhodd ar gyfer y rheiny.

Cyfnewid tocynnau rhodd

  • I ddefnyddio tocyn rhodd wrth brynu profiad, cwrs byr, taith neu ymweliad, dewiswch ‘Tystysgrif Rhodd’ (Gift Certificate) fel eich opsiwn talu.
  • Nodwch y rhif ar waelod eich tocyn rhodd  (Gxxxxxx-xxx-xxxxxx).
  • Gall unrhyw gredyd sydd ar ôl ar y tocyn rhodd ar ôl eich pryniant gael ei gyfnewid rhywbryd eto.

Am unrhyw gwestiynau ynghylch profiadau neu docynnau rhodd, e-bostiwch ni ar courses@cat.org.uk.

Searching Availability...

Cofrestru ar gyfer e-newyddion

Cadwch i fyny â’r diweddaraf o ran newyddion, digwyddiadau a chyrsiau byr yn CyDA drwy gofrestru i dderbyn e-negeseuon a’n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.