Ymweld â CyDA

Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw – nawr!

Mae canolfan ymwelwyr CyDA yn awr ar agor ar gyfer ymweliadau wedi’u harchebu. Ni allwn aros i’ch croesawu chi nôl!

Fel atyniad awyr agored mawr gyda digonedd o lefydd i’w harchwilio a chaffi helaeth, rydym yn hyderus y gallwn gynnig diwrnod allan grêt tra hefyd yn rhoi blaenoriaeth i’ch diogelwch chi a diogelwch ein staff.

Rhaid archebu ymlaen llaw i’n helpu i sicrhau fod pawb yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

Trefnwch eich ymweliad a chanfod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel, a’ch rôl chi yn hyn.

Green Christmas Fair banner

Ffair Nadolig Werdd

Cynhelir Ffair Nadolig Werdd CyDA ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr a bydd mynediad i’r ganolfan ymwelwyr am ddim trwy’r dydd.

CAT in winter with text, Half price winter entry

Mynediad hanner pris dros y Gaeaf

Dewch i CyDA am hanner pris trwy gydol y gaeaf.

Kid s

Rydym yn barod amdanoch

Edrychwch ar sut yr ydym yn eich cadw chi’n ddiogel a beth allwch ni ei wneud i helpu.

Diwrnodau allan a digwyddiadau

O becynnau newydd sbon ar gyfer diwrnodau allan i gyrsiau a digwyddiadau ar-lein.

Tocynnau Rhodd Profiad

Rhowch rodd ddysgu ym mhrif ganolfan eco’r DU.

Trefnwch eich ymweliad

Taflwch gip ar sut yr ydym yn eich cadw’n ddiogel a’r hyn y gallwch chi wneud i helpu.

Croeso i gŵn

Mae CyDA yn croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda i’r ganolfan yn rhad ac am ddim.

Estynnwch eich coesau!

Mae Llwybr y Chwarel y pellter perffaith ar gyfer antur deuluol fer i’r bryniau uwchben CyDA.

Canfod byd cudd, yn llawn esiamplau gweithredol o ynni adnewyddadwy, gerddi organig hardd, adeiladau gwyrdd arbrofol a chynefinoedd coetir a reolir yn gynaliadwy.

Yma yn CyDA rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau safon byw uchel. Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, a dysgu am ffyrdd o helpu i’w chyflawni.

interactive tidal energy display

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy
rammed earth lecture theatre

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy
Interactive wind display

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy
Kids in the woodlands at CAT

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy
Growing organic food sustainably at CAT

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Dysgu Mwy
Creatan wind turbine - generating electricity in the 1970s

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.