Cyrraedd CyDA

Cyrraedd CyDA

Wedi ei leoli yng nghanol Biosffer Dyfi, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen tua 3 milltir i’r gogledd o Fachynlleth ar yr A487 ger pentref bach Pantperthog.

Pan nad oes cyfyngiadau mewn lle, mae’n gymharol rwydd i gyrraedd CyDA ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n gymharol rwydd i gyrraedd CyDA. Mae’r bws o Aberystwyth i Fangor yn pasio’r fynedfa, neu mae trenau yn stopio’n rheolaidd ym Machynlleth, ac oddi yno gallwch gwblhau eich siwrnai mewn bws neu dacsi, ar feic neu ar droed.

Lleoliad

Ar y Trên

Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r llinell hon hefyd o’r Amwythig neu Wolverhampton. Gwasanaethir y llinell gan Drafnidiaeth Cymru.

Ar y Bws

Gallwch ddal naill ai bws T2 neu 34 o Fachynlleth i CyDA. Maent yn rhedeg tua phob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac yn llai aml ar ddydd Sul. Ar y penwythnos mae bws T2 am ddim.

Ar feic neu ar droed

Mae Llwybr 8 Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol Sustrans yn pasio drwy’r orsaf drenau ac yn mynd yr holl ffordd i fyny i fynedfa Canolfan Ymwelwyr CyDA. Mae hwn yn llwybr dymunol iawn, er ychydig yn serth. Mae’r daith yn cymryd llai na hanner awr ar feic a thuag awr ar droed.

Mewn Car

Lleolir y Ganolfan Ymwelwyr i’r gogledd o Fachynlleth, ychydig oddi ar yr A487 i Ddolgellau. Mae wedi ei arwyddo’n eglur o’r ffordd fawr ac mae maes parcio ar y safle.

Ceir Trydan

Gwelwch Cwestiynau Cyffredin ymwelwyr i gael gwybodaeth am gwefru e-v
Cwestiynau Cyffredin

Mewn Tacsi

Archebwch dacsi gyda chwmni Tacsi Peter i’ch cludo i neu o CyDA.
Archebwch Nawr