Cyrraedd CyDA

Cyrraedd CyDA

Mae canolfan ymwelwyr CyDA yn derbyn archebion ar gyfer ein hailagor ar 22 Mai. Allwn ni ddim aros i’ch croesawu chi yn ôl!

Gwelir ein gwybodaeth COVID-19 am fwy o wybodaeth.

Wedi ei leoli yng nghanol Biosffer Dyfi, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen tua 3 milltir i’r gogledd o Fachynlleth ar yr A487 ger pentref bach Pantperthog.

Pan nad oes cyfyngiadau mewn lle, mae’n gymharol rwydd i gyrraedd CyDA ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n gymharol rwydd i gyrraedd CyDA. Mae’r bws o Aberystwyth i Fangor yn pasio’r fynedfa, neu mae trenau yn stopio’n rheolaidd ym Machynlleth, ac oddi yno gallwch gwblhau eich siwrnai mewn bws neu dacsi, ar feic neu ar droed.

Newidiadau teithio yn sgil y coronafeirws

Oherwydd newidiadau i'r rheolau yng Nghymru, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwirio'r canllawiau cyn dewis teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Lleoliad

Ar y Trên

Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r llinell hon hefyd o’r Amwythig neu Wolverhampton. Gwasanaethir y llinell gan Drafnidiaeth Cymru.

Ar y Bws

Gallwch ddal naill ai bws T2 neu 34 o Fachynlleth i CyDA. Maent yn rhedeg tua phob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac yn llai aml ar ddydd Sul. Ar y penwythnos mae bws T2 am ddim.

Ar feic neu ar droed

Mae Llwybr 8 Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol Sustrans yn pasio drwy’r orsaf drenau ac yn mynd yr holl ffordd i fyny i fynedfa Canolfan Ymwelwyr CyDA. Mae hwn yn llwybr dymunol iawn, er ychydig yn serth. Mae’r daith yn cymryd llai na hanner awr ar feic a thuag awr ar droed.

Mewn Car

Lleolir y Ganolfan Ymwelwyr i’r gogledd o Fachynlleth, ychydig oddi ar yr A487 i Ddolgellau. Mae wedi ei arwyddo’n eglur o’r ffordd fawr ac mae maes parcio ar y safle.

Ceir Trydan

Gwelwch Cwestiynau Cyffredin ymwelwyr i gael gwybodaeth am gwefru e-v
Cwestiynau Cyffredin

Mewn Tacsi

Archebwch dacsi gyda chwmni Tacsi Peter i’ch cludo i neu o CyDA.
Archebwch Nawr