TOCYNNAU CANOLFAN YMWELWYR

Archebwch eich tocynnau i Ganolfan Ymwelwyr CyDA arlein heddiw a pharatowch i archwilio byd o gynaladwyedd, adeiladu gwyrdd ac ynni adnewyddadwy yma yn CyDA.

Gwybodaeth bwysig

  • Rydym wedi gwneud ychydig newidiadau i helpu i gadw pawb yn ddiogel – canfod mwy a chynllunio eich ymweliad
  • Mae croeso i gŵn.
  • Ceir mynediad drwy reilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr hollol hygyrch CyDA. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen.

Tocynnau Mynediad

Aelodau, pobl leol a gostyngiadau

Nid yw ein tocynnau disgownt ar gael arlein, felly os ydych yn aelod o CyDA, yn byw’n lleol (o fewn codau post SY19 a SY2), yn teithio i CyDA heb gar neu yn meddu ar daleb disgownt, dewch draw ar y diwrnod!

Dewch â’ch cerdyn aelodaeth, tocyn rhad neu brawf o’ch cyfeiriad gyda chi pan fyddwch yn ymweld i ddangos eich bod yn gymwys i gael mynediad am ddim neu ddisgownt.

Searching Availability...

Cynllunio eich Ymweliad

Am ragor o wybodaeth am y newidiadau a wnaed i helpu i sicrhau eich bod yn cael ymweliad diogel a phleserus, taflwch olwg ar yr adran Cwestiynau Cyffredin.