TOCYNNAU CANOLFAN YMWELWYR

Archebwch eich tocynnau i Ganolfan Ymwelwyr CyDA arlein heddiw a pharatowch i archwilio byd o gynaladwyedd, adeiladu gwyrdd ac ynni adnewyddadwy yma yn CyDA.

Mae CyDA ar gau dros y gwyliau

Mae ein canolfan ymwelwyr ar gau am gyfnod estynedig dros y gwyliau, o 5pm dydd Mercher 22 Rhagfyr tan 10am dydd Mawrth 1 Chwefror. Cyfarchion y tymor oddi wrth bawb yn CyDA ac ni allwn aros i’ch croesawu chi yn ôl yn y Flwyddyn Newydd.

Gwybodaeth bwysig

  • Cofiwch wirio canllawiau a chyfyngiadau’r llywodraeth ble bynnag yr ydych cyn archebu a theithio.
  • Rydym wedi gwneud ychydig newidiadau i helpu i gadw pawb yn ddiogel – canfod mwy a chynllunio eich ymweliad
  • Mae rhag-archebu’n hanfodol ar gyfer tocynnau.
  • Tocynnau mynediad ar gael beth bynnag y tywydd felly gwisgwch yn addas!
  • Mae croeso i gŵn.
  • Nid yw rheilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr CyDA yn gweithredu ar hyn o bryd. Gellir cael mynediad i’r ganolfan ymwelwyr drwy gerdded i fyny lôn gymharol serth sy’n cymryd tua 10 munud. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen.

Tocynnau Mynediad

Er mwyn helpu i gynnal pellter cymdeithasol o 2 fedr a rheoli llif yr ymwelwyr yn ofalus, rydym wedi cyflwyno tocynnau â slotiau amser penodol. Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn ymlaen llaw cyn dod i CyDA.

Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ar gyfer pob slot amser felly archebwch ddigon ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Os oes gennych hawl i fynediad am ddim i CyDA, archebwch eich slot amser ymlaen llaw trwy e-bostio visit@cat.org.uk Gan fod rhaid cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr, defnyddiwch y calendr isod i wirio bod eich dyddiad ac amser dewisol ar gael cyn e-bostio. Dewch â’ch cerdyn aelodaeth, pas neu brawf o’ch cyfeiriad gyda chi pan fyddwch chi’n ymweld.

Searching Availability...

Cynllunio eich Ymweliad

Am ragor o wybodaeth am y newidiadau a wnaed i helpu i sicrhau eich bod yn cael ymweliad diogel a phleserus, taflwch olwg ar yr adran Cwestiynau Cyffredin.