Hanner tymor Mai

Hanner tymor Mai


Home » Ymweld â CyDA » Hanner tymor Mai

Haid o weithgareddau ar gyfer hanner tymor mis Mai.

Ewch i CyDA yr hanner tymor hwn i gymryd rhan mewn rhai o’n gweithgareddau teuluol rhad ac am ddim.

Dyddiadau

Cynhelir y gweithgareddau rhwng dydd Sadwrn 28 Mai a dydd Sul 5 Mehefin.

Llwybr canfod gwenyn

Cadwch lygad allan am wenyn enfawr wrth i chi archwilio gerddi a choetiroedd CyDA a dysgu am fywyd rhyfeddol y gwenyn a’r gwahanol ffyrdd y gallwn gynorthwyo peillwyr yn ein cartrefi! Allwch chi ddod o hyd i bob un ohonynt?

Adeiladu gwesty chwilod

Mae creaduriaid cripian cropian o bob lliw a llun angen lleoedd bach tywyll i’w galw’n gartref, ac nid yw gwenyn yn eithriad i hyn. Rydym yn adeiladu gwesty chwilod anferth i roi help llaw i’n ffrindiau bach prysur ac rydym angen eich help chi!

Plannu ar gyfer peillwyr

Bydd gan ein gwesty chwilod anferth do gwyrdd. Byddwn yn plannu planhigion sy’n gyfeillgar i wenyn ac yn llawn neithdar ar y to er mwyn helpu i ddarparu bwyd i’r gwenyn drwy gydol y flwyddyn! Dewch i gymryd rhan a helpu i blannu’r planhigion a’r blodau hyn ar gyfer y peillwyr.

Mae teithiau tywysedig ar gael pob dydd

Gallwch weld safle CyDA trwy lygaid ein tywyswyr arbenigol. Gallwch ddysgu am hanes CyDA a sut y’i trawsnewidiwyd o hen chwarel, darganfod esiamplau o ynni adnewyddadwy ac adeiladu cynaliadwy o amgylch y safle, ac archwilio sut y mae systemau dŵr CyDA i gyd yn cael eu rheoli’n naturiol o gronfa ddŵr i fyny yn y bryniau. Cynigir taith ar wahanol thema pob dydd.

Gyda hyn oll, maes chwarae antur a bwyd blasus o’r caffi llysieuol, fe gewch bopeth sydd ei angen i gadw’r teulu’n hapus yr hanner tymor hwn.

Mae’r holl weithgareddau AM DDIM gyda’ch tocyn mynediad.