Amdanom Ni

Amdanom Ni

Home » Amdanom Ni

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Mae CyDA yn elusen addysgol sydd wedi ymroddi i ymchwilio a rhannu atebion cadarnhaol ar gyfer newid amgylcheddol. Dysgwch fwy am yr hyn a wnawn a sut y gallwch gymryd rhan.

Cyfryngau

Gall CyDA ddarparu ystod o wasanaethau cyfryngau. Cysylltwch â ni i ddysgu sut y gallwn helpu.

Pobl

Mae CyDA’n gweithio gyda phobl o wahanol gefndiroedd a chanddynt amrywiaeth o sgiliau, sy’n unedig o dan ein cenhadaeth i ysbrydoli a galluogi dynoliaeth i ymateb i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Prydain Di-garbon

Mae prosiect ymchwil Prydain Di-garbon CyDA yn dangos bod cymdeithas fodern di-allyriadau yn bosib drwy ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael heddiw.

Dilynwch ni

Cofrestrwch i dderbyn negesau ebost a’n dilyn ni ar facebook a twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf am yr hyn a wnawn a sut y gallwch gymryd rhan.