YMUNO Â’R NEWID

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Addysg ac arloesi amgylcheddol ar gyfer byd iachach, tecach a mwy diogel.

Ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ymweliadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig (cyrsiau, digwyddiadau, Gwely a Brecwast, grwpiau, myfyrwyr) – darllen mwy

Gardd y tu allan i adeilad WISE

Astudio yn CyDA

Dewch i archwilio atebion cynaliadwy a datblygu sgiliau ymarferol ar gwrs Ôl-raddedig CyDA. Mae'r tudalennau gwe hyn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd – bydd y Gymraeg ar gael yn fuan.
DYSGU MWY
ecosiop

Ecosiop

Edrychwch ar ein casgliad o syniadau gwych am anrhegion gwyrdd, llyfrau am gynaliadwyedd a llawer mwy.
DYSGU MWY
child-looking-at-nasturtium

Cefnogi CyDA

Helpwch i gefnogi ein gwaith yn gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd.
CEFNOGWCH NI
kids running on the quarry trail

Ymweliadau Grŵp

Mae CyDA ar agor ar gyfer cyrsiau, digwyddiadau arbennig, ymweliadau grŵp ac i fyfyrwyr Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd, ond yn anffodus, nid yw ar agor i ymwelwyr dydd ar hyn o bryd.

Beth sy’n digwydd

Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd

Mynnwch y wybodaeth a’r sgiliau i helpu i fynd i’r afael â newid amgylcheddol. Mae gan bobl ar draws y byd feddwl mawr o gyrsiau ôl-raddedig CyDA sy’n cynnig ymagwedd darlun mawr, integredig tuag at gynaliadwyedd.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am Ysgol Graddedigion CyDA (mae'r tudalennau gwe hyn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd – bydd y Gymraeg ar gael yn fuan).

Plant yn CyDA

Cefnogwch ni

Bydd eich cefnogaeth chi yn ein helpu ni i rannu ein hatebion hinsawdd gyda channoedd o filoedd o bobl pob blwyddyn.
Cyfrannwch heddiw
Canolfan y Dechnoleg Amgen – llun drôn

Rhodd Aelodaeth

Y rhodd perffaith i unrhyw un sy’n poeni am yr amgylchedd ac sy’n dymuno gwybod beth y gallant ei wneud i helpu.
Prynu Nawr
Tyrbin gwynt gyda bryniau yn y cefndir

Prydain Di-garbon

Er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd, rhaid i’r holl allyriadau a all gyrraedd sero wneud hynny – cyn gynted â phosib. Mae ymchwii Prydain Di-garbon yn dangos sut y gellir gwneud hyn gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael heddiw.

Y diweddaraf o Flog CyDA

Nenlinell CyDA

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.