Arlwyo a Lletygarwch

Arlwyo a Lletygarwch

Home » Dewch i CyDA » Llogi Lleoliad » Arlwyo a Lletygarwch

Gyda bwydlen hollol lysieuol a fegan, a llawer o’r cynhwysion gwych wedi’u tyfu yn rhandiroedd CyDA, rydym yn deall pwysigrwydd bwyd da yn iawn.

Mae ein bwydlenni tymhorol wedi’u teilwra i weddu i’ch gofynion ac mae’r holl fwyd yn cael ei baratoi’n ffres ar y safle. Dewiswch rhwng cinio ysgafn wrth weithio, bwffe twym neu oer, neu ginio wedi’i weini wrth y bwrdd. Gall grwpiau bychain hyd yn oed ddewis ymuno â’r ciw yng nghaffi’r ganolfan ymwelwyr.

Cael bwyd o’r caffi

“…yn syth o’n pridd i’ch plat”

Gyda gerddi’n orlawn o gynnyrch tymhorol a thîm o arddwyr a gwirfoddolwyr ymroddedig yn tyfu a chynaeafu’r cnydau, mae ein ceginau’n defnyddio perlysiau, salad a llysiau yn syth o’n pridd i’ch plat. Lle bo’n bosib, mae cynhwysion nad ydynt yn dod yn uniongyrchol o’n rhandiroedd organig yn rhai lleol, organig a masnach deg.

Rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol…

Pitsas ffres wedi’u coginio yn ffwrn bitsa clai CyDA. Gallwch hyd yn oed adeiladu eich ffwrn glai eich hun ar un o’n cyrsiau byr!

Llysieuwyr balch

Mae gennym un o’r caffis llysieuol hynaf ym Mhrydain. Mae diet ag ychydig neu ddim cig yn well i’r amgylchedd, a diet fegan yw’r gorau oll. Y rheswm am hyn yw bod diet seiliedig ar blanhigion yn defnyddio llawer llai o ynni, dŵr a thir. Mae ein Hadroddiad Prydain Di-garbon yn cynnig newidiadau i ddefnydd tir ym Mhrydain sy’n adlewyrchu’r hyn yr ydym yn ei weld fel newid angenrheidiol mewn diet.

Ac mae’n flasus iawn hefyd!

BAR DONNELLY

Gweinir cwrw, gwin a gwirodydd organig ym Mar Donnelly, sef man cymdeithasol cyfforddus ar gyfer eich cynrychiolwyr, a leolir ger ardal arddangos neu arlwyo Cyntedd y Theatr.