Llogi Lleoliad

Llogi Lleoliad

Home » Dewch i CyDA » Llogi Lleoliad

Mae Adeilad WISE yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen yn fan cyfarfod arobryn a chanddo rinweddau cynaliadwyedd rhagorol.

Wedi’i leoli ym Miosffer Dyfi UNESCO yng nghanolbarth Cymru, mae gan adeilad WISE gyfleusterau trawiadol sy’n gallu darparu ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd, sesiynau hyfforddi, dathliadau neu achlysuron un-tro.

Dwy awr yn unig ar y trên o Faes Awyr Rhyngwladol a Gorsaf Drenau Birmingham, mae’r gynadleddfa unigryw hon, gyda llety en-suite i 40 a chyfleusterau arlwyo i dros 150, yn ysbrydoli digwyddiadau gwahanol.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion llogi.

Gwely a Brecwast

Gallwch aros mewn ystafell sy’n cynnwys gwely dwbl neu ddau wely, ynghyd â’ch ystafell ymolchi eich hun, yn ein hadeilad WISE, gan fwynhau brecwast o’n bwyty llysieuol.
Dyn yn gweithio ger bar CyDA

Lleoliadau a Chyfleusterau

Gall ystafelloedd cyfarfod a darlithfa CyDA dderbyn grwpiau o 2 i 130 o gynrychiolwyr.
DYSGU MWY
Cael bwyd o’r caffi

Arlwyo a Lletygarwch

Darperir gwasanaeth arlwyo ardderchog ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau gan ein ceginau cwbl lysieuol, a phecynnau cynrychiolwyr sy'n addas i unrhyw grŵp.
DYSGU MWY
Ystafell wely pâr yn adeilad WISE

Llety

Mae gan adeilad WISE 24 ystafell wely pâr gyda chawod a thoiled en-suite, pob un wedi ei dodrefnu'n syml mewn arddull fodern.
DYSGU MWY
Pwmp gwynt

Gwyrddach o dipyn…

Wedi’i leoli yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, daw’r trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar y safle gan gynnwys paneli solar ffotofoltaidd, dŵr a thyrbinau gwynt. Mae gan WISE hefyd amrywiaeth drawiadol o gasglwyr solar thermol sy’n cyfrannu at yr anghenion dŵr twym domestig. Wedi’i leoli yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen, canolfan hyfforddi ynni adnewyddadwy mwyaf blaenllaw'r DU, mae WISE yn sicr yn gwneud y dweud o ran y neges eco.

CYSYLLTU Â NI

A ydych chi angen mwy o wybodaeth ynghylch llogi lleoliad cyfarfod yn CyDA? Cysylltwch â ni a bydd aelod o’n tîm yn hapus i’ch helpu.