GRWPIAU A DYSGU

Mae CYDA ar agor ar gyfer cyrsiau, digwyddiadau arbennig, ymweliadau grŵp a myfyrwyr Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd, ond yn anffodus, nid yw ar agor i ymwelwyr dydd ar hyn o bryd.

Y pecyn cyflawn yng nghanol Cymru

Os ydych yn dod gydag ysgol, coleg neu brifysgol, fel diwrnod cwrdd i ffwrdd fel tîm, neu fel grŵp cymunedol sy’n gweithio i sicrhau newid, CYDA yw’r lle perffaith i ymweld ag ef fel grŵp.

Archwiliwch themâu CYDA sef cynaliadwyedd, natur, garddio a mwy, trwy amrywiaeth enfawr o weithdai a theithiau pwrpasol y gellir eu harchebu.

  • Prif ganolfan eco Prydain
  • Mynediad am ddim i yrwyr bysiau/tywyswyr teithiau
  • Parcio am ddim i geir a bysiau
  • Tîm ymweliadau grŵp pwrpasol
  • Canolfan ymwelwyr, cyfleusterau cynhadledd a llety cwbl hygyrch

BYD O GYNALIADWYEDD

Bioamrywiaeth sy’n ffynnu, gerddi prydferth, adeiladau gwyrdd arbrofol, arddangosiadau ynni adnewyddadwy a mwy – gallwch ddarganfod yr hyn sy’n gwneud safle CYDA yng Nghanolbarth Cymru yn lle mor arbennig.
Plant yn edrych ar yr arddangosfa am y llanw yn CyDA

Ymweliadau Ysgol

Gellir teilwra teithiau a gweithdai ymgysylltiol CYDA ar gyfer unrhyw grŵp oed ar draws nifer o bynciau cwricwlwm.
DYSGU MWY
Adeilad Sefydliad Addysg Cynaliadwyedd Cymru (WISE)

Ymweliadau Prifysgol

Rhaglenni dosbarth maes pwrpasol a gyflwynir gan diwtoriaid arbenigol CYDA yn ein cyfleusterau cynhwysfawr.
DYSGU MWY

Ymweliadau Corfforaethol

P’un ai ydych am archebu diwrnod cwrdd i ffwrdd i dîm, gweithgareddau adeiladu tîm neu ddigwyddiad cymelliadol, mae gan CYDA lawer i’w gynnig.
DYSGU MWY
Darlith yn Theatr Sheppard

Llogi’r Lleoliad

Mae’n berffaith ar gyfer digwyddiadau sy’n amrywio o gyfarfodydd tîm bychain i gynadleddau i 150 o bobl.
DYSGU MWY

Aros

Mae CYDA yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau llety gwely a brecwast a grŵp sy’n addas i unrhyw grŵp, ac mae’r rhain oll wedi’u lleoli mewn safle wedi’i amgylchynu gan fryniau a dyffryn coediog prydferth.
DYSGU MWY

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD

Mae CYDA yn cynnig cyfleusterau parcio bysiau am ddim, llety ar y safle, cyfleusterau arlwyo, tîm digwyddiadau penodedig i reoli eich archeb, a llu o arweinwyr gweithdai a thywyswyr sy’n barod i’ch cyfarch.