Mannau cynnal digwyddiadau

Home » Dewch i CyDA » Llogi Lleoliad » Mannau cynnal digwyddiadau

Wedi’i leoli yng Nghanolbarth Cymru, mae gan CyDA ystod o leoliadau cynnal digwyddiadau ar gael mewn adeilad arobryn sydd wedi’i wneud o ddeunyddiau cynaliadwy. Ein man cyfarfod mwyaf yw Theatr Sheppard sydd â lle i uchafswm o 150 o gynrychiolwyr.

Rammed Earth lecture theatre at Graduate School of the Environment

Theatr Sheppard

Prif ddarlithfa CyDA - adeilad wedi'i ddylunio'n hyfryd a'i adeiladu o bridd wedi'i gywasgu. Lle i: 130
DYSGU MWY
Darlithydd CyDA yn cynnal seminar

Ystafell Dulas

Ystafell gyfarfod ar y llawr isaf gyda chyfleusterau clyweled, sy'n edrych allan dros ardd y cwrt. Lle i: 40.
DYSGU MWY

Ystafell John Willmer

Ystafell gyfarfod â darpariaeth gyflawn ar y llawr isaf. Lle i: 36
DYSGU MWY
Meeting in the Well Wishers room

Ystafell Well Wishers

Ystafell gyfarfod â darpariaeth gyflawn ar y llawr isaf. Lle i: 36
DYSGU MWY
Students working in the Garden Room

Ystafell yr Ardd

Ystafell gyfarfod ar y llawr isaf gerllaw Cyntedd y Theatr. Lle i: 30
DYSGU MWY
Brook Trust Room

Ystafell Ymddiriedolaeth Brook

Ystafell ar yr ail lawr sy'n cynnig golygfeydd trawiadol o Darren Y Gesail. Lle i: 30
DYSGU MWY
Alder Room

Ystafelloedd Gwern a’r Chwarel

Mae'r ddwy ystafell yn cynnig man tawel, yn edrych allan dros yr hen chwarel llechi. Perffaith ar gyfer cyfarfodydd bach neu sesiynau trafod. Lle i: 12
DYSGU MWY
Theatre Foyer

Cyntedd y Theatr

Wedi'i leoli gerllaw Theatr Sheppard, mae hwn yn lleoliad rhwydweithio neu arddangos delfrydol.
DYSGU MWY
Cafe Foyer at CAT

Cyntedd y Caffi

Wrth ymyl y dderbynfa a bwyty CyDA, mae'r man hwn yn ddelfrydol ar gyfer arlwyo i grŵp neu estyniad i arddangosfa.
DYSGU MWY