Swyddi Gwag a Gwirfoddoli

Swyddi Gwag a Gwirfoddoli

Home » Swyddi Gwag a Gwirfoddoli

Ymunwch â’n tîm gan helpu i weithio tuag at sicrhau byd mwy diogel, tecach a mwy cynaliadwy i bawb.

Rhowch gipolwg ar ein swyddi gwag a’n cyfleoedd gwirfoddoli presennol, a chysylltwch os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Darllenwch y dogfennau isod cyn llenwi eich cais.

Gwnewch gais drwy ddilyn y swydd berthnasol (gweler uchod).

Ymholiadau

Os hoffech chi drafod un o’r swyddi, ffoniwch 01654 705955. Byddwn yn cydnabod pob cais drwy e-bost, felly os nad ydych wedi clywed yn ôl o fewn ychydig ddyddiau, ffoniwch ni i wneud yn siŵr bod eich cais wedi cyrraedd oherwydd rydyn ni weithiau’n cael trafferth derbyn negeseuon e-bost o gyfrifon gmail a hotmail.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli i CYDA yn cynnig y cyfle i chi feithrin sgiliau a chynorthwyo ein gwaith trwy gynnig datrysiadau ymarferol a dysgu ymarferol er mwyn helpu i greu byd di-garbon.

Rydym yn cynnig amrediad o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli:

  • Swyddi gwirfoddoli preswyl am chwe mis, gan aros ar safle CYDA.
  • Gwirfoddoli am gyfnodau byrrach os ydych chi’n byw’n lleol neu os allwch drefnu eich llety eich hun.

Diwrnodau gwirfoddoli rheolaidd, er enghraifft ymuno â ni am ddiwrnod bob wythnos.

Dysgu Mwy

Gwirfoddoli yn CyDA

I gael rhagor o fanylion am gyfleoedd gwirfoddoli, cliciwch yma.

Swyddi Amgylcheddol

Methu gweld unrhyw beth sy’n addas i’ch sgiliau? Mae rhagor o swyddi sy’n ymwneud â’r amgylchedd ar gael ar environmentjob

CYSYLLTU Â CyDA

Unrhyw gwestiynau ychwanegol? Cysylltwch â ni er mwyn i ni allu ateb eich cwestiynau.