Swyddi gwag

Swyddi gwag

Home » Swyddi gwag

Dyma’r swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen.

Diolch i chi am eich diddordeb mewn gweithio yn CyDA. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Darllenwch y dogfennau isod cyn llenwi eich cais.

Gwnewch gais drwy ddilyn y swydd berthnasol (gweler uchod).

Ymholiadau

Os hoffech chi drafod un o’r swyddi, ffoniwch 01654 705955. Byddwn yn cydnabod pob cais drwy e-bost, felly os nad ydych wedi clywed yn ôl o fewn ychydig ddyddiau, ffoniwch ni i wneud yn siŵr bod eich cais wedi cyrraedd oherwydd rydyn ni weithiau’n cael trafferth derbyn negeseuon e-bost o gyfrifon gmail a hotmail.

Gwirfoddoli yn CyDA

I gael rhagor o fanylion am gyfleoedd gwirfoddoli, cliciwch yma.

Swyddi Amgylcheddol

Methu gweld unrhyw beth sy’n addas i’ch sgiliau? Mae rhagor o swyddi sy’n ymwneud â’r amgylchedd ar gael ar environmentjob

CYSYLLTU Â CyDA

Unrhyw gwestiynau ychwanegol? Cysylltwch â ni er mwyn i ni allu ateb eich cwestiynau