Ymunwch a chyfrannwch heddiw!

A allwch chi ein helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau i greu gwell yfory, heddiw?

Rydym yn credu mewn byd di-garbon lle mae natur yn ffynnu. Felly rydym yn canolbwyntio ar y camau ymarferol sydd eu hangen i wireddu hyn.

Pob dydd, cawn ein hysbrydoli gan y gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud – diolch i gefnogaeth pobl fel chi.

Llun agos o blentyn ym maes chwarae CyDA

Gwneud cyfraniad un-tro

Newidiwch y byd gyda ni heddiw. Bydd eich cyfraniad yn helpu i rannu atebion ac addysg ymarferol. Ffurflenni ar gael yn Saesneg yn unig.
CYFRANIAD UN-TRO
Plant yn cofleidio wrth edrych trwy hwb tyrbin gwynt

Cyfrannu’n rheolaidd

Mae cefnogaeth reolaidd yn ein galluogi i rannu atebion cynaliadwy gyda mwy fyth o bobl. Rydym yn ddiolchgar am bob rhodd. Ffurflenni ar gael yn Saesneg yn unig.
CYFRANNU’N RHEOLAIDD
Plant yn rhedeg ar Lwybr y Chwarel yn CyDA

Aelodaeth CyDA

Ymuno, adnewyddu neu brynu rhodd aelodaeth. Mae ein cymuned o filoedd o aelodau cytûn yn helpu i adeiladu dyfodol gwell i’r holl ddynoliaeth fel rhan o fyd naturiol ffyniannus. Ffurflenni ar gael yn Saesneg yn unig.