Dewch i CyDA

Dewch i CyDA

Home » Dewch i CyDA

Dewch i CyDA (Canolfan y Dechnoleg Amgen) ac ymweld â’n canolfan eco byd enwog sy’n ymchwilio ac yn cefnogi ffyrdd gwyrddach o fyw.

Cyrraedd CyDA

Wedi’i lleoli yng nghanol Biosffer Dyfi, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen tua 3 milltir i’r gogledd o Fachynlleth ar yr A487 ger pentref bach Pantperthog.