Ystafell John Willmer

Home » Dewch i CyDA » Llogi Lleoliad » Mannau cynnal digwyddiadau » Ystafell John Willmer

Lleolir Ystafell John Willmer ar y llawr isaf ac mae ganddi ffenestr lithro fawr yn estyn o’r llawr i’r nenfwd ac sy’n agor allan i ardd y cwrt.

Mae golau naturiol hefyd yn llifo i mewn drwy’r ffenestr do uwchben. Mae hon yn ystafell amlbwrpas y gellir ei threfnu mewn nifer o wahanol ffyrdd ac mae ganddi offer clywedol gosodedig.

Ystafell John Willmer