Ystafell Well Wishers

Home » Dewch i CyDA » Llogi Lleoliad » Mannau cynnal digwyddiadau » Ystafell Well Wishers

Lleolir Ystafell Well Wishers ar y llawr isaf ac mae’n edrych allan dros nodwedd unigryw yn y cwrt, sef pwll olwyn ddŵr gwreiddiol y chwarel lechi.

Mae ffenestr olygfa ynghyd â ffenestr do uwchben yn rhoi digon o olau naturiol. Mae’r ystafell yn elwa o gyfrifiadur a sgrin symudol, felly gellir ei threfnu mewn nifer o wahanol gynlluniau.

Ystafell Well Wishers