Diweddariad ynghylch COVID

Diweddariad ynghylch COVID


Home » Diweddariad ynghylch COVID

Diweddarwyd ddiwethaf 6 Ebrill 2022

Rydym ar agor ar gyfer ymweliadau a chyrsiau.

Archwiliwch y dolenni isod i weld beth yr ydym ni yn ei wneud a beth y gallwch chi ei wneud i helpu.

  • Mae ein Canolfan Ymwelwyr ar agor – canfod mwy
  • Mae cyrsiau byr ar y safle yn rhedeg eto, ac mae rhai o’n cyrsiau hefyd ar gael ar-lein – canfod mwy ac archebu eich lle
  • Mae myfyrwyr Ysgol Raddedigion CyDA yn gallu ymuno ni ar gyfer ymweliadau astudio ar y safle. Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalennau Ysgol Raddedigion
  • Mae ein Eco-siop ar-lein ar agor – yn llawn rhoddion, pethau da, dyfeisiau a llyfrau gwych.

Gallwch gymryd rhan yng ngweithgareddau CyDA o’ch cartref. Edrychwch ar adnoddau CyDA yn y Cartref – gweminarau am ddim, digwyddiadau ar-lein, gweithgareddau i’r teulu a gwybodaeth am ddim ar ystod eang o bynciau cynaliadwyedd.

Gwelwn ni chi cyn hir – yn CyDA neu ar-lein!

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiynau anfonwch air atom – contactus@cat.org.uk.

Cofrestrwch ar gyfer ein e-newyddion i dderbyn diweddariadau.

Diolch i’n cefnogwyr gwych

Hoffai pawb yn CyDA roi DIOLCH mawr a diffuant i bob un o’n haelodau a’n cefnogwyr sydd wedi parhau i fod yno i ni yn ystod yr amser anodd hwn.

Mae eich cefnogaeth wedi ein helpu i ddatblygu adnoddau ar-lein newydd fel bod modd rhannu atebion di-garbon gyda miloedd o bobl ar draws y DU a thu hwnt. Mae hefyd yn helpu i lenwi’r bwlch yn ein hincwm a gafwyd yn sgil gorfod canslo cyrsiau, digwyddiadau ac ymweliadau.

Mae’r gefnogaeth a dderbyniom wedi cyffwrdd â’n calonnau. Diolch yn fawr.

Cefnogi ein gwaith

Mae CyDA yn elusen addysgiadol. A wnewch chi ystyried cefnogi ein gwaith trwy ddod yn aelod.