Adeilad WISE

Adeilad WISE

Home » Dewch i CyDA » Aros » Adeilad WISE

Mae’r 24 ystafell wely pâr a dwbl en-suite yn Adeilad WISE yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryr. Mae’r ystafelloedd ar y llawr cyntaf yn rhannu teras gardd sy’n golygu y gallwch gael y mwynhad mwyaf o fod yng nghanol cefn gwlad Cymru.

Mae croeso i westeion fwynhau mynediad am ddim i Ganolfan Ymwelwyr CyDA. Gallant archwilio’r coetir a reolir yn gynaliadwy a llwybr y chwarel, sy’n arwain i’r bryniau lle gellir gweld safle’r hen chwarel a golygfeydd trawiadol dros y dyffryn.

 

Archebu Lle

Nid oes modd archebu ar-lein am y tro.

Ystafell sengl WISE (gan gynnwys brecwast): £60

Ystafell Bâr/Ddwbl WISE (gan gynnwys brecwast): £80

I archebu ystafell neu am ragor o fanylion, ffoniwch 01654 70 595