Aros

Aros

Home » Dewch i CyDA » Aros

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn ganolfan eco byd enwog sy’n swatio yn nhroedfryniau deol Parc Cenedlaethol Eryri ac o fewn Biosffer Dyfi UNESCO.

Mae CyDA’n cynnig amrywiaeth o opsiynau gwely a brecwast a llety i blesio unrhyw grŵp, ac mae’r dyffryn a’r bryniau coediog o amgylch yn gefndir trawiadol i’r cyfan.

Llety Gwirioneddol Eco

Yma yn CyDA rydym yn credu mewn byd lle mae bodau dynol yn troedio’n ysgafn ar y ddaear wrth fwynhau safon byw dda. Mae ein llety 4 seren yn ategu’r weledigaeth hon.

Mae’r adeiladau wedi’u dylunio’n ofalus gan ddefnyddio dulliau a deunyddiau eco; defnyddir ynni’n ofalus ac mae gosodiadau ynni adnewyddadwy ar y safle yn bwydo i’r grid. Gwresogir yr adeiladau gan ein boeleri biomas ein hunain ar y safle, ac mae dŵr cawodydd a basnau golchi adeilad WISE yn cael eu gwresogi gan gelloedd solar thermol ar y to.

Ystafell ddwbl yn adeilad WISE

ADEILAD WISE

Mae Adeilad WISE arobryn CyDA yn enghraifft ddisglair o gyfleuster modern a chynaliadwy. Mae’r llety 4 seren hwn yn ddelfrydol ar gyfer cyplau ar wyliau yn yr ardal, unigolion ar wyliau neu daith fusnes, a grwpiau o oedolion sy’n ymweld â’r ardal i fanteisio ar yr holl weithgareddau sydd ar gael yma.
Eco Gabannau yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen

ECO GABANAU

Mae Eco Gabanau CyDA’n cynnig llety hunan arlwyo gwych a fforddiadwy i deuluoedd mawr a grwpiau sydd am archwilio’r ardal leol. Gall pob caban gysgu hyd at 18 o bobl ac mae lolfa gymunedol a chegin ymhob un.
Bwyd o gaffi CyDA

Arlwyo

Mae brecwast, cinio a swper llysieuol a blasus ar gael yng nghaffi CyDA. Lle y bo modd, rydym yn defnyddio cynnyrch ffres wedi’i dyfu’n lleol.
DYSGU MWY
Toiledau i’r anabl yn CyDA

Cyfleusterau

Mae wifi rhad ac am ddim ar gael ymhob un o’r opsiynau llety. Mae yma gyfleusterau i’r anabl a darperir ar gyfer pob math o anghenion dietegol yng nghaffi CyDA.
DYSGU MWY
Teulu’n seiclo i CyDA

Cyrraedd CyDA

Lleolir CyDA dair milltir i’r gogledd o Fachynlleth a gellir ei gyrraedd yn hawdd ar feic, trafnidiaeth gyhoeddus neu gar. Neu, os nad oes brys arnoch, mae’n daith gerdded hyfryd.
DYSGU MWY