Adeiladu Tîm a Hyfforddiant

Adeiladu Tîm a Hyfforddiant

Home » Dewch i CyDA » Grwpiau a Dysgu » Grwpiau Corfforaethol » Adeiladu Tîm a Hyfforddiant

Mae ein cyfleusterau arobryn ac unigryw yn berffaith ar gyfer cyflwyno rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol pwrpasol ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd yn ogystal â gweithgareddau adeiladu tîm ymgysylltiol.

Mynnwch brofiad ymarferol o arferion adeiladu cynaliadwy, dysgwch am ynni adnewyddadwy ar daith o amgylch y safle, ailgysylltwch â natur ar enciliad llesol, neu archwiliwch brosiect blaenllaw CyDA – Prydain Di-garbon.

CAT Courses

Mae CyDA yn ganolfan addysg gyda chronfa helaeth o arbenigwyr gwybodus wrth law i ddatblygu amrywiaeth eang o weithgareddau pwrpasol ar gyfer grwpiau o unrhyw sector. Manteisiwch ar raglen cyrsiau byr helaeth ac adnoddau academaidd ysgol ôl-raddedig CyDA i lunio’r pecyn perffaith ar gyfer eich grŵp.

Llifio pren ar gwrs adeiladu tŷ bychan

Adeiladu Cynaliadwy

Ymunwch â’r meistr grefftwr Carwyn Lloyd Jones i ddysgu sut i adeiladu tŷ bychan hardd a phwrpasol o’r gwaelod i fyny, dysgwch sut i wneud celfi allan o baledau pren neu adeiladu adeileddau syml o ddeunyddiau cynaliadwy megis byrnau gwellt a phridd.
Trafodaethau yng Nghynhadledd CyDA

Edrych i’r dyfodol

Darganfyddwch sut olwg allai fod ar Brydain Di-garbon a sut y gallwch oresgyn y rhwystrau o ran gwireddu Cytundeb Hinsawdd Paris. Mae Paul Allen, prif ymchwilydd prosiect blaenllaw CyDA, yn cyflwyno ein canfyddiadau mewn cyfres o gyflwyniadau a gweithdai hynod ddiddorol ac addysgiadol.
Gweithgaredd grŵp yng nghoetir CyDA

Llesiant ac ymwybyddiaeth ofalgar

Mentrwch allan i goetir cynaliadwy CyDA i ymgolli mewn amgylchedd naturiol a chychwyn ar eich taith tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol trwy arfer ymwybyddiaeth ofalgar, llesiant a chysylltu â natur.
Ffwrn bridd a wresogir gan goed

Rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol...

Mwynhewch bitsas ffres wedi’u coginio yn ffwrn bitsa clai CyDA. Gallwch hyd yn oed adeiladu eich ffwrn eich hun ar un o’n cyrsiau byr!