Teithio Cymelliadol

Teithio Cymelliadol

Home » Dewch i CyDA » Grwpiau a Dysgu » Grwpiau Corfforaethol » Teithio Cymelliadol

Mae gan CyDA lawer iawn i’w gynnig i unrhyw grŵp o unrhyw ddiwydiant. Mae ein hanes cyfoethog, ein bioamrywiaeth ffyniannus, ein haddysg cynaliadwyedd a’n cyfleusterau arloesol yn arwain y ffordd ym maes eco-dwristiaeth.

Yn ei lleoliad unigryw o fewn Biosffer Dyfi UNESCO, ardal a gydnabyddir am ei pherthynas gytbwys rhwng pobl a natur, gall CyDA gynnig gweithgareddau grŵp o fewn y ganolfan ymwelwyr a ledled yr ardal gyfagos hefyd.

Rheilffordd cydbwysedd dŵr

Mae gan dîm digwyddiadau CyDA brofiad o ddarparu profiadau proffesiynol a phwrpasol a lletygarwch corfforaethol ar gyfer grwpiau amrywiol o bob maint.

Taith CyDA

Teithiau o gwmpas CyDA a thu hwnt

Gyda safle hynod ddiddorol ac ardal a gydnabyddir gan UNESCO am ei phwysigrwydd, gallwch fwynhau amrywiaeth o deithiau o fewn y ganolfan ymwelwyr ac o’i chwmpas. Archwiliwch hanes unigryw a lliwgar CyDA, canfyddwch enghreifftiau o ynni adnewyddadwy o fewn y Ganolfan Ymwelwyr ac ar raddfa ddiwydiannol ar draws y rhanbarth. Neu gallwch ddysgu sut rydym yn rheoli ein gerddi a’n coetiroedd er mwyn hybu ein bioamrywiaeth ffyniannus.
dydd clai

Amrywiaeth eang o weithdai

Dysgwch sut i fyw a gweithio’n fwy cynaliadwy drwy gyfrwng profiadau grŵp undydd neu aml-ddiwrnod difyr CyDA. Mae CyDA’n cynnig amrywiaeth drawiadol o weithdai ymdrochol. Ymunwch ag arbenigwyr adeiladu cynaliadwy CyDA i adeiladu celfi paled neu ffwrn bitsa clai. Gallwch ymgolli ym myd natur gyda thîm coetir CyDA ac ystyried materion llesiant wrth i chi ailgysylltu â byd natur.
Darlithydd CyDA yn cynnal seminar

Dysgwch wrth yr arbenigwyr

Gallwch gyfoethogi profiad eich grŵp trwy archebu cyflwyniad gan un o arbenigwyr CyDA ar amrywiaeth eang o bynciau’n ymwneud â chynaliadwyedd amgylcheddol. Archwiliwch ganfyddiadau prosiect ymchwil blaenllaw CyDA, Prydain Di-garbon, neu manteisiwch ar arbenigwyr academaidd Ysgol Graddedigion CyDA i ddysgu am bynciau megis Cynllunio Dinesig Cynaliadwy neu ddadansoddi’r data hinsawdd cyfredol.

Rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol...

Ymunwch â’r meistr grefftwr Carwyn Lloyd Jones i ddysgu sut i wneud tŷ bychan hardd a phwrpasol o’r gwaelod i fyny, gan gynnwys ffrâm bren, y tu mewn a systemau adnewyddadwy perthnasol.