Gwyliau’r Haf – Arolwg Peillwyr

Gwyliau’r Haf – Arolwg Peillwyr


Home » Gwyliau’r Haf – Arolwg Peillwyr

Helpwch ni i gefnogi’r gwenyn a’r peillwyr hynod eraill sy’n galw CyDA yn gartref drwy gymryd rhan mewn helfa chwilod swyddogol!

Drwy gydol yr haf byddwn yn cynnal arolygon peillwyr er mwyn dysgu mwy am y peillwyr sy’n galw CyDA yn gartref. Casglwch eich pecyn arolwg ynghyd â thaflenni adnabod, cwadradau a’r ddolen i’r arolwg swyddogol ac ewch allan i’n dolydd i weld beth y dewch o hyd iddo.

Cofnodir y canlyniadau a’u hanfon i arolwg swyddogol Partneriaethau Bioamrywiaeth Cymru sef Gwenyn-gyfeillgar.

Gwybodaeth Allweddol:

  • Cynhelir gweithgareddau rhwng 1:30yp a 4yp.
  • Cyfyngir y nifer i 10 ar unrhyw adeg (gyda chylchdroi cyson).
  • Does dim angen archebu ymlaen llaw.
  • Mae pob gweithgaredd am ddim gyda thocyn mynediad.
  • Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn pob amser.
cliff railway

DEWCH I MEWN I CYDA AR REILFFORDD Y CLOGWYN

Dewch i mewn i CyDA ar reilffordd ffinicwlar wedi’u bweru’n llwyr gan ddŵr!

ARCHEBU TOCYNNAU

Beth am archebu ymlaen llaw i arbed amser wrth gyrraedd?