Byd o Gynaladwyedd

Byd o Gynaladwyedd

Home » Dewch i CyDA » Grwpiau a Dysgu » Byd o Gynaladwyedd

Mae CyDA yn ganolfan addysg amgylcheddol lle y gallwch archwilio technolegau a syniadau eco-gyfeillgar mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Isod, archwiliwch yr hyn y gallwch ei weld yn ystod diwrnod allan yn CyDA.

Hydro display

Ynni

O gadwraeth ynni i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, mae gan CyDA 50 mlynedd o brofiad o ddefnyddio ystod eang o dechnolegau ynni. Ar y safle, cewch weld ynni gwynt, solar, hydro a biomas, yn ogystal ag ystod eang o dechnegau arbed ynni.

Adeiladu Gwyrdd

Cyfle i brofi adeiladau prydferth ac arloesol sydd wedi ennill gwobrau, dysgu technegau hunan-adeiladu a gweld sut y mae syniadau pensaernïol ac adeiladu wedi esblygu ers y sefydlwyd CyDA ym 1974.

Gerddi

Mae gan CyDA wyth gardd organig wahanol i’w harchwilio, o ardd fach iawn mewn cynhwysydd i gae dwy erw. Ar hyd y ffordd, cewch weld gardd goedwig arbrofol, rhandir clasurol, yr ardd gofalu am y pridd a dau dwnnel polythen gwahanol iawn.
kids running on the quarry trail

Coetiroedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch trwy goetir a reolir mewn ffordd gynaliadwy i fwynhau golygfeydd bendigedig o’r dyffryn islaw neu ddarganfod y bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu yn CyDA.