Ymweld â CyDA

Mae CyDA ar gau dros y gwyliau

Mae ein canolfan ymwelwyr ar gau am gyfnod estynedig dros y gwyliau, o 5pm dydd Mercher 22 Rhagfyr tan 10am dydd Mawrth 1 Chwefror. Cyfarchion y tymor oddi wrth bawb yn CyDA ac ni allwn aros i’ch croesawu chi yn ôl yn y Flwyddyn Newydd.

Fel atyniad awyr agored mawr gyda digonedd o lefydd i’w harchwilio a chaffi helaeth, rydym yn hyderus y gallwn gynnig diwrnod allan grêt tra hefyd yn rhoi blaenoriaeth i’ch diogelwch chi a diogelwch ein staff.

Rhaid archebu ymlaen llaw i’n helpu i sicrhau fod pawb yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

Trefnwch eich ymweliad a chanfod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel, a’ch rôl chi yn hyn.

Mae CyDA ar gau dros y gwyliau

Mae CyDA ar gau dros y gwyliau ac yn ailagor ddydd Sadwrn 22 Ionawr.

CAT in winter with text, Half price winter entry

Mynediad hanner pris dros y Gaeaf

Dewch i CyDA am hanner pris trwy gydol y gaeaf.

Kid s

Rydym yn barod amdanoch

Edrychwch ar sut yr ydym yn eich cadw chi’n ddiogel a beth allwch ni ei wneud i helpu.

Diwrnodau allan a digwyddiadau

O becynnau newydd sbon ar gyfer diwrnodau allan i gyrsiau a digwyddiadau ar-lein.

Tocynnau Rhodd Profiad

Rhowch rodd ddysgu ym mhrif ganolfan eco’r DU.

Trefnwch eich ymweliad

Taflwch gip ar sut yr ydym yn eich cadw’n ddiogel a’r hyn y gallwch chi wneud i helpu.

Croeso i gŵn

Mae CyDA yn croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda i’r ganolfan yn rhad ac am ddim.

Estynnwch eich coesau!

Mae Llwybr y Chwarel y pellter perffaith ar gyfer antur deuluol fer i’r bryniau uwchben CyDA.

Canfod byd cudd, yn llawn esiamplau gweithredol o ynni adnewyddadwy, gerddi organig hardd, adeiladau gwyrdd arbrofol a chynefinoedd coetir a reolir yn gynaliadwy.

Yma yn CyDA rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau safon byw uchel. Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, a dysgu am ffyrdd o helpu i’w chyflawni.

interactive tidal energy display

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy
rammed earth lecture theatre

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy
Interactive wind display

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy
Kids in the woodlands at CAT

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy
Growing organic food sustainably at CAT

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Dysgu Mwy
Creatan wind turbine - generating electricity in the 1970s

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.