Gwyliau Haf – Gwestai Chwilod

Gwyliau Haf – Gwestai Chwilod


Home » Gwyliau Haf – Gwestai Chwilod

Yr haf hwn, mae tîm yr ardd yn gwneud gwesty chwilod anferth ac rydym angen eich help chi!

Gan ddefnyddio brigau, bambŵ a deunydd organig arall, adeiladwch dai chwilod bychain i’w hychwanegu at y gwesty chwilod anferth sydd ynghanol gerddi’r rhandir.

A hyn i gyd wrth archwilio byd rhyfedd y chwilod, y treialon a’r caledu a wynebant a’r hyn y gallwn ei wneud i helpu. r.

Gwybodaeth Allweddol:

  • Cynhelir gweithgareddau rhwng 1:30yp a 4yp.
  • Cyfyngir y nifer i 10 ar unrhyw adeg (gyda chylchdroi cyson).
  • Does dim angen archebu ymlaen llaw.
  • Mae pob gweithgaredd am ddim gyda thocyn mynediad.
  • Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn pob amser.
cliff railway

DEWCH I MEWN I CYDA AR REILFFORDD Y CLOGWYN

Dewch i mewn i CyDA ar reilffordd ffinicwlar wedi’u bweru’n llwyr gan ddŵr!

ARCHEBU TOCYNNAU

Beth am archebu ymlaen llaw i arbed amser wrth gyrraedd?