Gweithgareddau i’r Teulu

Gweithgareddau i’r Teulu

Home » Gweithgareddau i’r Teulu

Ydych chi’n chwilio am weithgareddau natur hwylus y gall y teulu roi cynnig arnynt gartref?

Ble bynnag yr ydych, byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i ysbrydoli’r teulu cyfan.

Rhowch gynnig ar rai o’n gweithgareddau teuluol arbennig a dod i adnabod y bywyd gwyllt sydd ar garreg eich drws. Sbïo ar eich cymdogion bywyd gwyllt, denu bwystfilod bychain i’ch gardd a datblygu llygaid tylluan a chlustiau carw.

Rhannwch yr hyn yr ydych wedi ei weld, ei glywed neu wedi’i greu â’ch teulu a’ch ffrindiau – a chofiwch eu rhannu gyda ni hefyd! I rannu eich lluniau, postiwch nhw ar dudalen facebook CyDA neu tagiwch @centreforalternativetechnology ar Instagram. #CATatHome

Gwneud bwydwr conau pinwydd i’r adar

Bwydwch yr adar mewn steil drwy wneud eich bwydwyr conau pinwydd eich hunain.
CLICIWCH YMA
Pinecone bird feeder

Lles yn ystod y gaeaf: dathlu gwisgo coeden

Bwydo’r adar, cael hwyl, a dathlu’r tymor trwy addurno eich hoff goeden yn yr awyr agored.
CLICIWCH YMA

Tyfu eich bwyd eich hun: Plannu hadau

Y Gwanwyn yw’r amser i ddechrau meddwl am…FWYD. Gellir plannu hadau llysiau a pherlysiau cynnar mewn tŷ gwydr neu hyd yn oed mewn man cynnes, heulog mewn ffenestr.
CLICIWCH YMA

Tyfu eich bwyd eich hun: plannu allan

Mae eich hadau wedi egino ac yn blanhigion ifanc iach, ond maent yn mynd ychydig yn fawr ar gyfer eu potiau bach. Mae’n amser i’w plannu allan yn y ddaear.
CLICIWCH YMA
Bee with pollen

Bod yn gyfaill i’r gwenyn

Pum ffordd syml a hwylus i gefnogi’r gwenyn a pheillwyr eraill yn eich gardd.
CLICIWCH YMA
Easter at CAT

Adeiladu pwll bach

Gallwch ddenu bywyd gwyllt i’ch gardd gyda phwll bach hawdd-ei-adeiladu!
CLICIWCH YMA

Dod i adnabod eich cymdogion ym myd natur

Nid ydym bob adeg yn sylwi ar ‘fynd a dod’ y creaduriaid bach sy’n rhannu ein byd, ond drwy sefyll a bod yn dawel gallwn ddechrau dod i adnabod ein cymdogion ym myd natur.
CLICIWCH YMA

Gwneud eich cwadrat eich hun

Byddwch yn dditectif natur go iawn a chanfod pwy sy’n byw yn y lleiaf o’ch corneli awyr agored.
CLICIWCH YMA
Bird boxes

Adeiladu blwch nythu ar gyfer yr adar

Adeiladwch flwch adar a chreu cwtsh bach clyd lle gall eich cymdogion pluog swatio dros y gaeaf.
CLICIWCH YMA

Penseiri Natur: Adeiladu Nyth

Archwiliwch fyd anhygoel nythod adar a rhowch gynnig ar adeiladu un gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau naturiol sydd ar gael yn hawdd.
CLICIWCH YMA
butterfly

Peillwyr yn eich cartref – arolwg gwyddonol i’r teulu

Archwiliwch a dysgwch am y byd naturiol rhyfeddol a chyfrannu at wybodaeth helaeth dyn drwy gymryd rhan yn y prosiect gwyddonol hwn.
CLICIWCH YMA
Aerial view looking down across a town with beams of sunlight visible

Cardiau post o’r dyfodol

Anfonwch neges atom o’r dyfodol! Defnyddiwch eich dychymyg i ddweud wrthym sut olwg fydd ar y byd yn 2030 yn eich barn chi.
CLICIWCH YMA
hedgehog among autumn leaves

Adeiladu tŷ draenog

Crewch dŷ draenog yn eich gardd a helpu i gefnogi’r creaduriaid nos pigog a swil hyn
CLICIWCH YMA

Archwilio â’ch synhwyrau: yn un â natur

Rhyddhewch eich anifail mewnol a gweld y byd mewn ffordd wahanol.
CLICIWCH YMA

Adeiladu gwesty chwilod

Helpwch y bywyd gwyllt yn eich gardd i ganfod lle diogel i guddio drwy adeiladu gwesty chwilod aml-lawr.
CLICIWCH YMA
Kid with camera

Bod yn gyflwynydd bywyd gwyllt

Ydych chi erioed wedi dymuno bod yn gyflwynydd bywyd gwyllt ar y teledu? Efallai mai dyma yw eich cyfle i ymarfer
CLICIWCH YMA

Gwaith llaw llesol

Beth am feithrin eich creadigrwydd drwy greu eich Mandala llonyddol eich hun allan o ddeunydd naturiol.
CLICIWCH YMA

Tynnu llun o’ch dyfodol di-garbon

Gallwn greu dyfodol cynaliadwy gwell. Rhannwch eich gweledigaeth am sut y bydd yn edrych!
CLICIWCH YMA

Dathlu’r ddaear: cynhadledd deuluol

Rhannwch yr hyn yr ydych chi’n ei garu am ein planed a thrafodwch beth y gallch chi ei wneud i helpu.
CLICIWCH YMA

Gwnewch boster gweithredu ar yr hinsawdd

Dathlwch y byd yr ydym yn byw ynddo drwy wneud poster gweithredu ar yr hinsawdd a rhannwch ef gyda ni.
CLICIWCH YMA

MWY O WEITHGAREDDAU’N FUAN!

COFRESTRWCH I GAEL EIN E-NEWYDDION

Am y diweddaraf o ran gweithgareddau, digwyddiadau ac eitemau ar-lein, cofrestrwch i dderbyn e-negesau a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol