Adeiladu Gwyrdd

Home » Ymweliadau Ysgolion » Adeiladu Gwyrdd

Mae ein gweithdai a’n gweithgareddau adeiladu a byw yn ymchwilio i faterion yn ymwneud a byw yn gynaliadwy a cheir cyfle i ystyried y gwahanol atebion.

Rydym yn edrych ar y rhwystrau o ran sicrhau allyriadau sero net a sut y gallwn ddefnyddio blwch syniadau i ysbrydoli, hysbysu a galluogi newidiadau yn y ffordd yr ydym yn byw.

Bydd disgyblion yn ymchwilio i adeiladu cynaliadwy a gwyrdd yn lle’r dulliau confensiynol ac yn dysgu am amryw o wahanol ddulliau a deunyddiau.

Cysylltu â CyDA

Os ydych angen rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.