Gweithgareddau i’r Teulu

Home » Ymweld â CyDA » Gweithgareddau i’r Teulu

Mae digon o hwyl i’r teulu cyfan yn CyDA! Gallwch ddiddanu a chreu diddordeb yn hyd yn oed aelod ieuengaf y teulu wrth ddarganfod sut y gallwn gydweithio i greu dyfodol gwell a mwy cynaliadwy.

Archwilio ein coedwigoedd a’n tir ac ymgysylltu â natur. Ac i aelodau o’r teulu sydd angen math arall o ymgysylltu, mae Wi-Fi ar gael ar draws y rhan fwyaf o’r safle.

Mynnwch bicnic ac archwiliwch erddi a choedwigoedd gwyllt CyDA er mwyn darganfod cornel cyfrin ar gyfer mwynhau cinio teuluol.

Interactive wind display

Dysgu Drwy Chwarae

Cychwynnwch ar daith ddarganfod a dysgu mwy am ddefnyddio a chynhyrchu ynni, ailgylchu, a’r ddaear islaw eich traed (y pridd) gyda'n harddangosfeydd rhyngweithiol sy’n hwylus ac hefyd yn addysgiadol.
playground

Maes chwarae antur

Cynhwysyn hanfodol ar gyfer unrhyw ddiwrnod allan gyda’r teulu! Gall y plant redeg yn wyllt ym maes chwarae antur CyDA sydd wedi ei leoli nid nepell o’r caffi.

Kids running around the quarry trail

Crwydro o gwmpas llwybr y chwarel

Gwisgwch eich esgidiau cerdded a chychwyn ar antur o gwmpas Llwybr Chwarel CyDA. Llwybr troed hawdd sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n dda ac sy’n arwain ymwelwyr drwy goedwig brydferth i fyny i’r bryniau o gwmpas CyDA gan ddatgelu golygfeydd trawiadol o’r ardal o amgylch.
Megan the moles soil display

Megan y Wahadden

Ymwelwch â byd tywyll tanddaearol Megan y Wahadden a darganfod mwy am y creaduriaid sy’n byw yn y pridd.
child green woodworking

Gwyliau’r Haf

Ni fyddwn yn cynnal ein hamrywiaeth arferol o weithgareddau ymarferol i’r teulu yn ystod gwyliau’r haf eleni. Mae hyn yn rhan o’n mesurau COVID-19 i helpu i ddiogelu ein staff a’n hymwelwyr. Cadwch lygad ar ein tudalennau gwe am wybodaeth ynghylch Hanner Tymor yr Hydref.

Cysylltu â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.