Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Home » Ymweliadau Ysgolion » Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Mae CyDA wedi ei leoli ym Miosffer UNESCO Dyfi yn nhroedfryniau Eryri lle y ceir rhai o’r tirluniau a’r ardaloedd bywyd gwyllt mwyaf arbennig yn Ewrop.

O fewn ein safle 30 erw, mae yna saith cynefin unigryw gan gynnwys coedwigoedd, rhostiroedd a dolydd, sy’n celu hanes anhygoel a chenhadaeth ddifrifol. Mae’r safle’n ddigon mawr i gynnig amrywiaeth eang o brofiadau addysgiadol awyr agored, ond mae’n ddigon bach i deithio o’i gwmpas a’i ddeall.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ddarganfod mwy.